Atradau Save …

…. ir tvirtai bei sąmoningai suvokdamas žinau ką noriu daryti visą likusi savo gyvenimą.Egidijus © 2020