8 bruožai, būdingi itin protingiems žmonėms

Komentavimas išjungtas įraše 8 bruožai, būdingi itin protingiems žmonėms

Jie itin lengvai prisitaiko

Bent keli portalo lankytojai nurodė, kad itin protingi žmonės yra lankstūs ir geba veikti susiklosčius bet kokioms aplinkybėms. Viena iš lankytojų rašo, kad protingi žmonės prisitaiko „parodydami, ką įmanoma padaryti, nepaisant sunkumų ir apribojimų, su kuriais susidūrė“.

Šiai minčiai pritaria ir psichologai. Mąstymo gebėjimus galima vertinti pagal tai, kiek asmuo geba koreguoti savo elgesį tam, kad kuo efektyviau veiktų savo aplinkoje arba keistų tą aplinką.

Jie supranta, kiek daug nežino

Sumaniausieji pripažįsta, kad nežino. Dar vienas komentatorius nurodo, kad protingi žmonės nebijo pasakyti „Aš nežinau“. Pripažinę, kad vieno ar kito dalyko jie neišmano, žmonės gali to išmokti.“

Klasikinė Justino Krugerio ir Davido Dunningo studija puikiai pagrindžia šią nuomonę. Mokslininkai konstatuoja, kad tie, kurie žino ne itin daug, yra linkę pervertinti savo protinius gebėjimus.

Pavyzdžiui, viename iš atliktų tyrimų, tie studentai, kurie pagal testo rezultatus atsidūrė žemiausioje kvartilėje, gerokai pervertino, kaip jie patys manė, skaičių atsakymų, į kuriuos buvo atsakę teisingai. Tie, kurie pagal testo rezultatus rikiavosi viršutinėje kvartilėje, buvo linkę savo žinias nuvertinti.

Albertas Einsteinas yra pasakęs: „Aš neturiu jokių ypatingų talentų, aš tiesiog esu aistringai smalsus“.

Smalsumą, kaip ypatinga protingų žmonių bruožą, mini ir „Quora“ komentatoriai. Šiemet apibendrintas tyrimas rodo, kad yra sąsajų tarp vaiko protinių gebėjimų, to, kiek atviras jis yra naujoms patirtims, kurios skatina smalsumą ir suaugusiojo protinių gebėjimų.

Pusšimtį metų Jungtinės Karalystės gyventojus stebėję mokslininkai nustatė, kad vienuolikmečiai, kurių intelekto koeficientas buvo aukštesnis, lengviau priėmė naujas patirtis sulaukę penkiasdešimties, rašo „Business Insider“.

Jie atviri naujoms idėjoms

Protingi žmonės neužsisklendžia nuo naujų idėjų ir galimybių. Komentatoriai pažymi, kad sumanūs žmonės yra linkę priimti ir apsvarstyti įvairius požiūrius ir yra atviri kitokiems sprendimams.

Psichologai sutinka, kad atviri žmonės, t. y. tie, kurie linkę įsiklausyti į kitų nuomones ir jas įvertinti, paprastai surenka daugiau balų intelekto testuose.

Drauge protingi žmonės geba atsirinkti, kurias idėjas pritaikyti praktiškai.

Itin protingi žmonės yra ir tikri individualistai, nurodo vienas iš komentatorių. Iš tiesų, neseniai atliktas tyrimas šią nuomonę pagrindžia: protingi žmonės gauna mažiau pasitenkinimo iš bendravimo su draugais, palyginti su žmonėmis, kurių protiniai gebėjimai menkesni.

Jie geba kontroliuoti save

Dar viena iš komentaruose pateiktų nuomonių – sumanūs žmonės nepuola veikti stačia galva, o geba planuoti, nustatyti tikslus, išnagrinėti alternatyvias strategijas ir numatyti pasekmes, prieš imdamiesi veikti.

Iš tiesų, sąsajų tarp savikontrolės ir protinių gebėjimų yra radę ir mokslininkai. 2009 m. buvo atliktas tyrimas, kurio dalyviai galėjo pasirinkti ar gauti nedidelį atlygį iš karto, ar didesnį atlygį po kurio laiko. Paaiškėjo, kad tie, kurie rinkosi didesnį atlygį vėliau, taigi gebėjo suvaldyti savo impulsyvumą, geriau atliko ir intelekto testus.

Jie turi humoro jausmą

Dar viena itin protingų žmonių savybė, kurią mini „Quora“ lankytojai – puikus humoro jausmas.

Mokslininkai jiems pritaria. Tyrimai rodo, kad tie žmonės, kurie gebėjo sukurti smagesnius komentarus paveikslėliams, pasižymėjo aukštesniais verbaliniais gebėjimais. Geresniais nei vidutiniai verbaliniais gebėjimais pasižymi ir profesionalūs komikai, rodo kitas tyrimas.

Jie įsiklauso į kitus žmones

„Sumanūs žmonės kone jaučia, ką galvoja ar išgyvena aplinkiniai“, – vienas iš komentatorių.

Kai kurie psichologai nurodo, kad empatija, kaip gebėjimas suprasti kitų žmonių poreikius ir jausmus bei jų paisyti, yra svarbiausia emocinio intelekto dedamoji. Emociniu intelektu pasižymintieji paprastai mielai kalbasi su naujais pažįstamais ir iš jų mokosi.

Egidijus © 2023